..."sa umaga't , sa gabi, sa bawat minutong lumilipas..... "

0 comments: